Featuring perspectives from students attending the Community Voices | Cultural Heritage Management Field School, this blog will attempt to document thoughts, feelings, learning points and experiences throughout their time here in Songkhla Old Town.

เรื่องราวในมุมมองของ นักศึกษา ในการเข้าร่วมรับฟังเสียงจากชุมชน |โครงการลงพื้นที่ การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม. บล็อคนี้จัดทำเพื่อแสดงให้เห็นถึง ความคิด ความรู้สึก การเรียนรู้ ประสบการณ์ ตลอดเวลาในเมืองเก่าสงขลา

Hey There!

First Taste of Songkhla Old Town | ครั้งแรกในเมืองเก่าสงขลา

After a 40 minutes drive from the Hat Yai international airport, we checked in at the Lake Inn Hotel sitting cozily alongside the Songkhla Lake, the largest in Thailand. A breathtaking panoramic view of the lake carrying specks of fishing boats, welcomed us in earnest to this eclectic old town, a refreshing sight different from the concrete towers and glazed buildings in Singapore. Arriving just in time for the sunset, the lake sparkled in its full glory, with silhouettes of the islands forming a picturesque composition. สี่สิบนาที จากสนามบินหาดใหญ่ เราเข้าสู่ที่พักที่โรงแรม เลค อินน์ เรานั่งมองทะเลสาบสงขลาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างสบายใจ เราทึ่งกับวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและบรรยากาศการทำเรือประมง ได้เห็นเมืองเก่าสงขลาที่สวยงาม แตกต่างจากบ้านเรือนคอนกรีต อาคารกระจก ในสิงคโปร์ แต่ที่นี่ เมื่อยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านผืนน้ำ บวกกับภูเขาลูกใหญ่ เกิดเป็นภาพที่งดงามตระการตา

View of Songkhla Lake during Sunset from the rooftop of Lake Inn hotel | ตอนถึงหาดใหญ่

Arrival at Hat Yai Airport | ตอนถึงหาดใหญ่

View of Songkhla Lake during Sunset from the rooftop of Lake Inn hotel | วิวทะเลสาบสงขลาตอนพระอาทิตย์ตก จากดาดฟ้าโรงแรม

View of Songkhla Lake during Sunset from the rooftop of Lake Inn hotel | วิวทะเลสาบสงขลาตอนพระอาทิตย์ตก จากดาดฟ้าโรงแรม

There was never a boring sight while exploring the streets of Songkhla, lined with eclectic shophouses, each with its own style and character. Some are chinese styled shophouses, occasionally influenced with a tinge of the west, their roofs paved with Songkhla styled ceramic tiles. Some are Muslim shophouses with an Islamic identity, adorned with Islamic insignias and architectural features. The diverse architecture of Songkhla Old Town gives its streets a unique characteristic that reflects the idiosyncrasies and multicultural identity of the local community.

สงขลาเป็นย่านที่เดินแล้วไม่เคยเบื่อ ร้านค้าหลากหลาย แต่ละหลังต่างมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป บางหลังเป็นรูปแบบจีน บางหลังได้รับอิทธิพลจากตะวันตก บางบ้านใช้หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาจากท้องถิ่น บางร้านตกแต่งด้วยสัญลักษณ์และลวดลายแบบอิสลาม สถาปัตยกรรมที่หลากหลายของเมืองเก่าสงขลา ทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และตัวตน ทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองเก่าสงขลา

View of Shophouses from Lake Inn Hotel | วิวร้านค้าจากโรงแรม

View of Shophouses from Lake Inn Hotel | วิวร้านค้าจากโรงแรม

Overhead view of shophouses | ภาพร้านค้ามุมสูง

Overhead view of shophouses | ภาพร้านค้ามุมสูง

Chinese Styled Shophouse with Songkhla roof tiles and air vents | กระเบื้องดินเผา และช่องระบายอากาศ รูปแบบจีน

Chinese Styled Shophouse with Songkhla roof tiles and air vents | กระเบื้องดินเผา และช่องระบายอากาศ รูปแบบจีน

Chinese Styled Shophouse with Songkhla roof tiles and air vents | แนวร้านค้า

Row of shophouses | แนวร้านค้า

Tourists taking photos of a mural at the side of a shophouse | นักท่องเที่ยวถ่ายรูปริมผนังอาคาร

Tourists taking photos of a mural at the side of a shophouse | นักท่องเที่ยวถ่ายรูปริมผนังอาคาร

Walking along the Nakhon Nak street, that is nearest to the lake, one would inevitably notice the venue of our field school, the Red Rice Mill, also known as Hub Ho Hin, due to its distinct red exterior and bronze sculptures placed outside the building. It used to be an essential rice mill of southern Thailand and provided rations to the military during World War 2. It now serves as an informal “City Hall” for the local community where talks, discussions and activities are hosted. Occasionally, art exhibitions and performances are also showcased at the Hub Ho Hin. At present,the building is more than 100 years old with no structural changes, still standing strong and going beyond its scope of duty. So far, my first encounter with Songkhla is truly a delightful and refreshing one. I’m excited to further experience the local cultures and traditions, and interact with the local community of Songkhla old town during the course of the field school.

ตลอดถนนนครนอกที่ขนานไปกับทะเลสาบสงขลา เราเดินไปรวมตัวกันที่โรงสีแดง หรือที่เรียกกันว่า หับ โห้ หิ้น หลังใหญ่สีแดง อดีตเคยเป็นโรงสีข้างของภาคใต้ ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นที่รวมตัวของคนในชุมชน เพื่อทำกิจกรรมต่างๆเป็นต้นมา โรงสีแดงมีอายุมากกว่าร้อยปีแล้ว ยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้ โดยตั้งตระหง่านอยู่อย่างเห็นได้ชัด

Exterior of Hub Ho Hin | ภายนอกอาคาร

Exterior of Hub Ho Hin | ภายนอกอาคาร

Sculptures outside Hub Ho Hin | รูปปั้นด้านหน้าอาคาร

Sculptures outside Hub Ho Hin | รูปปั้นด้านหน้าอาคาร

Opening of Field School in Hub Ho Hin | งานพิธีเปิดโครงการ

Opening of Field School in Hub Ho Hin | งานพิธีเปิดโครงการ

Ship dock at Hub Ho Hin | ท่าเรือหลัง หับ โห้ หิ้น

Ship dock at Hub Ho Hin | ท่าเรือหลัง หับ โห้ หิ้น

#reflection